pátek 18. listopadu 2011

...k participům.


využívají symbiozních a parazitních norem – vztahů, ve smyslu napojení se na situace zaběhnuté, dané, okoukané a stojící tak na periferii každodenního vnímaní


zviditelňují tyto periferní zóny nastavením - aplikací na přesná místa, která jsou dennodenně ohmatávána nespočtem lidských pohledů bez nejmenšího podezření či rozrušení

účastní se na těchto místech, situacích svojí existencí, jsou podezřelé

vznikají uviděním celé situace s daným místem a jeho vlastnostmi - vztahy

lépe se o nich mluví v souvislosti s různými lidskými aktivitami než jako o umění

zasahují do světa umění, jako do jednoho ze světů nějak zaběhnutých a akceptovaných

jsou lehce přehlédnutelné, jsou lhostejné k autorství

využívají šablonovitost jako sémanticko – významovou kvalitu, jako synonymum stereotypu a konvence

snaží se narušovat sociální status výjimečnosti vnímání umění

šablony upozorňují na své vlastní rámce jsou podstatnější spíš než zobrazení, která nabízejí

v době zprostředkovanosti informací i vědomostí jsou důležitější rámce a vztahy, neboli situace, v nichž jsou hodnoty i informace zapojeny, než jejich konkrétní významy, jež jim různí aktéři arbitrárně připisují

Žádné komentáře:

Okomentovat